Квалификации

2004 – 2008


Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна

Образователно-квалификатионна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Психолог

Практика

Фондация SOS Семейства в риск, гр. Варна

– Консултации на хора с рисково сексуално поведение

Фондация за по-добро психично здраве, гр. Варна

– Консултации на хора с наркотични зависимости

2008 – 2011


Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

Образователно-квалификатионна степен: Магистър

Професионална квалификация: Магистър по клинична и консултативна психология

Съпътстващо работно място

Фондация Конкордия България, Младежки център „Св. Константин“, гр. София

Социален работник

– Организация и консултации на младежи, които живеят на улицата. Някой от тях са израстнали без родители и страдат от различни психични и/или поведенчески проблеми.

2009 – 2010


Българска Асоциация по Хипноза, гр. София

Базов курс по хипноза

2010 – 2011


Виенски Университет, гр. Виена

Предварително обучение по психотерапия

Практика

Caritas Wien, Canisibus

– Работа с хора живеещи на улицата, много от тях с алкохолна зависимост

Бежански лагер Treiskirchen, Niederösterreich

– Работа с бежанци

2012 – 2023


Дружество Роджерианска Психотерапия

– Специализация по личностно центрирана психотерапия

Auftakt GmbH

2012 –

– Работа с хора със специални потребности

2015 –


Психотерапевт на свободна практика

Имате въпроси или се интересувате от психотерапия?