Метод на работа

Работя по метода на личностно центрираната терапия. Тази форма за лечение е създадена и развита от Карл Роджерс (1902 – 1987) – американски психолог и психотерапевт. Също е позната като „Разговорна терапия“ и „Клиентцентрирана терапия“. В основата на този метод стои убеждението, че най-вътрешното ядро на човешката природа е положително – от самото начало социално, насочено напред, рационално и реалистично. На всеки човек е присъща тенденцията за развие на всички свои възможности, и то по начин, по който те да служат за съхранението и подпомагането на организма.

Поради различни психични натоварвания и вътрешни конфликти тази тенденция за самоактуализация може да бъде блокирана. Това води до непоносими психични страдания, при които психотерапията може да помогне.

В защитеното пространство на психотерапията и с темпото, което Вие зададете, аз ще Ви придружавам по Вашия личен път и окуражавам да се свържете отново с Вашето вътрешно ядро. Възникващият процес изисква високо ниво на доверие от Ваша страна, както и също толкова разбиране, приемане и автентичност от моя страна. С нарастване на тези критерии се задълбочава емоционалното и когнитивно качество на терапевтичната връзка, а по този начин и въздействието на терапията.

Въздействието на този подход е научно доказано и като резултат се променя връзката на човека със самия себе си – скоро става позитивно настроен към себе си и към света, който го заобикаля.

Имате въпроси или се интересувате от психотерапия?