Процедура на терапията

Тъй като от качеството на терапевтичната връзка зависи успеха на терапията, в началото се провежда един необвързващ първоначален разговор, целта на който е взаимно да се изясни дали е възможна съвместна работа и дали тя има смисъл. Провеждат се терапевтични сесии, трайността на които е 50 минути.

Трудно е точно да се каже колко дълго ще продължи една терапия. Това зависи както от тежестта и продължителността на заболяването, така и от целите на терапията.

Ориентировъчно може да се каже, че за консултиране са необходими между 1 и 10 сесии, за кратка терапия между 10 и 25, за дълготрайна терапия между 45 и 80 сесии.

За създаването на един лечебен психотерапевтичен процес е важно редовното посещение на сесиите.

Скоро след първоначалният разговор терапията може да започне. Вашите данни както и съдържанието на разговорите остават тайна по изискванията за спазване на конфиденциалност.

Имате въпроси или се интересувате от психотерапия?